Importing Armenian Gamprs from Armenia

SHIPPING

If you have found the pup you want, contact Qnush Tonoyan (speaks English, Russian, Armenian, Hebrew and French) or Vagharsh Gasparyan (Speaks Russian and Armenian) on Viber or in email, to arrange transport to USA.

Costs include

  • a crate,
  • veterinarian certificate,
  • puppy passport, signed by Agricultural Minister
  • freight
  • Transporter payment

All together, these costs total $350, IF there is a person who can transport the pup with their luggage. If you are transporting yourself, some of the costs will not be necessary.

Email: tonoyan.qnqush@mail.ru / phone: +374-98-877-618

Vagharsh Gasparyan: phone: +374-77-664-592

IF YOU ARE FLYING FROM ARMENIA TO USA:

$$$
Ուշադրություն, խնդրում ենք օգնել: Կան մարդիկ ովքեր մոտ ժամանակներս Երևանից Աերոֆլոթով մեկնելու են Միացյալ Նահանգներ?: Անհրաժեշտ է շան ձագուկներին տեղափոխել Նահանգներ: Ծառայության համար կվճարենք 100$: Խնդրում ենք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով +374-77-66-45-92:Նախապես Շնորհակալություն:
Earn $100 helping transport pups to USA from Yerevan - if you know someone flying on Aeroflot from Yerevan to LAX, please call or text Vagharsh: +374-77-66-45-92

Finding a puppy

There are many breeders in Armenia, and also pups can be found with shepherds. Not all are gamprs, so be careful when asking around. Many dogs are mixed. Sometimes there are two or more fathers for each litter, and it's a guess as to whom is the father of each puppy. Some females are allowed to breed with whichever male they choose, which can include village strays in the winter, or roaming males in the mountains in the summer.

For contact with breeders or help determining which pups are gamprs, please email Rohana@gampr.org or Tonoyan.Qnush@mail.ru

*Many breeders, including some below, also have a few dogs in their breeding kennels that are not gampr. Please ask us about pedigree information before buying.

These breeders have agreed to give correct pedigrees:

Armen Khechoyan

Vagharsh Gasparyan

Vahan Mkhitarian

Armen Kazaryan

& various other breeders connected with them.

Prices

Importing to USA though our organization, including the puppy, the cost of flight, crate, veterinarian, passort, shipping and professional handling, all inclusive on arrival at LAX, is $1350.

Previously Imported Puppies

From Vagharsh Gasparyan:

#

From Armen Kazarian:

#

From Armen Simonyan:

#

From Armen Khechoyan:

#


From Gurgen Hakobyan:

#

From Hrayr Hovsepyan:

#